user_mobilelogo

Vi er heldigvis ikke alene heroppe og ville aldrig kunne udføre al vores arbejde uden en masse lokal hjælp. Her er en lille introduktion til vores kolleger.

Arktisk station har, foruden en videnskabelig leder, også en stationsforvalter, en kaptajn (til Porsild), to matroser og en rengøringsassistent. Alle, undtagen jeg, er lokale fra byen.

Introducing the crew1

Akaaraq (nogle gange kaldet Kjeld) er vores stationsforvalter. Han har taget sig af Arktisk Station i årtier og kender stationen bedre end nogen anden. Uden ham ville der nærmest ikke være nogen station. Akaaraq står for den daglige drift af stationen. Han kan fixe ting der går i stykker, sørge for varme og lys, regninger og meget mere. Han er også den der udleverer nøgler til værelser og bestemmer derved, hvor man skal sove på stationen. Derfor kan det godt betale sig at være gode venner med Akaaraq.

Introducing the crew2

Erik er Kaptajn på Porsild og Porsild er næsten som et barn af Erik. Ingen kender Porsild bedre end Erik og ingen passer bedre på hende. Takket være ham, er Porsild det flotteste skib i Grønland!. Erik er en passioneret jæger og har derfor også altid sin riffel (eller tre) med på tur. Man ved jo aldrig om en sæl pludselig dukker op.

Introducing the crew3

Sidst men ikke mindst har vi Eli (venstre) og Pavia (højre) som er vores to matroser. De er især en uundværlig hjælp ved de månedlige indsamlinger af marine prøver. De sørger for at alt løber glat. At wire, lodder, spil med mere fungerer - at der kan taget vand og netprøver og meget mere. De kender oftest indsamlingen mindst ligeså godt som jeg. Derudover hjælper de til med at passe og pleje Porsild. Matroserne bliver også tilkaldt ved større arbejde omkring Arktisk station, og de har også flere gange hjulpet Birgitte i felten med at skovle sne eller transportere udstyr.

Uden disse dejlige mennesker ville vores ophold heroppe slet ikke være det samme.

/ M